• Boek 6 Artikel 200 (6:200 BW)

  Verplichtingen belanghebbende

  1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.
  2. Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.

  Toelichting

  Vergoeding bij zaakwaarneming kan bestaan uit schade (lid 1) en uit loon (lid 2). In dit artikel wordt de grondslag gevonden voor vergoeding van de door zaakwaarnemer gemaakte kosten. Wordt bij de buren een gebroken ruit vervangen, dan kunnen de kosten daarvan verhaald worden. Bent u glazenzetter van beroep, dan bestaat ook de mogelijkheid om een redelijk loon te verlangen voor de werkzaamheden.

  De verplichting tot het vergoeden van de schade bestaat enkel wanneer het belang naar behoren is behartigd. Het gaat hier niet primair om de aanleiding (de gebroken ruit) maar om de uitvoering (het vervangen van de ruit).

  De vordering die ontstaat uit hoofde van de zaakwaarneming is te kwalificeren als schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 6:95 BW.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Haarlem, 15 september 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN7752
  De Dierenambulance heeft na melding een gewonde duif opgehaald en naar een dierenarts gebracht. De duif is uiteindelijk laten inslapen. Het dier bleek geringd te zijn en via deze ring is de eigenaar achterhaald. Deze wilde de gemaakte kosten niet vrijwillig vergoeden. De Dierenambulance stelde een vordering in tot vergoeding van de schade op grond van zaakwaarneming. Deze vordering is toegewezen.