• Boek 6 Artikel 21 (6:21 BW)

  Voorwaardelijke verbintenis

  Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.

  Toelichting

  Een voorwaardelijke verbintenis is een verbintenis die afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis in de toekomst. De wet kent twee soorten voorwaardelijke verbintenissen: (i.) een verbintenis onder opschortende voorwaarde en (ii.) een verbintenis onder ontbindende voorwaarde.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4549
  Ontbindende voorwaarde(n) moeten tijdig worden ingeroepen door partijen.