• Boek 6 Artikel 172 (6:172 BW)

  Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers

  Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

  Toelichting

  Uit artikel 6:172 BW volgt de (risico)aansprakelijkheid voor fouten van vertegenwoordigers. Degene die zich door een vertegenwoordiger laat vertegenwoordigen is aansprakelijk voor fouten door deze vertegenwoordiger, als een derde daardoor schade lijdt. Voor de toepassing van artiekel 6:172 BW is een fout door een vertegenwoordiger vereist. Sprake moet daarom zijn van een toerekenbare onrechtmatige daad . Als het handelen van de vertegenwoordiger, niet als foutief gedrag kan worden, dan is geen sprake van aansprakelijkheid van degene die werd vertegenwoordigd. Daarnaast moet de fout zijn begaan tijdens het uitoefenen van de bevoegdheden als vertegenwoordiger.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Haag, 16 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9954
  Voor aansprakelijkheid is vereist dat sprake is van een causaal verband tussen werkzaamheden als vertegenwoordiger en de gemaakt fout.