• Boek 6 Artikel 142 (6:142 BW)

  Overgang vordering en nevenrechten

  1. Bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser verkrijgt deze de daarbij behorende nevenrechten, zoals rechten van pand en hypotheek en uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om de ter zake van de vordering en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen.
  2. Onder de nevenrechten zijn tevens begrepen het recht van de vorige schuldeiser op bedongen rente of boete of op een dwangsom, behalve voor zover de rente opeisbaar of de boete of dwangsom reeds verbeurd was op het tijdstip van de overgang.

  Toelichting

  Als er een vordering wordt overgedragen, dan gaan daarmee ook de bijbehorende nevenrechten over. Voorbeelden van nevenrechten zijn bijv.: pandrecht en hypotheekrecht, borgtocht en bedongen rente, boete of dwangsom.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.