• Boek 6 Artikel 246 (6:246 BW)

    Geen afwijking

    1. Noch van de artikelen 231-244, noch van de bepalingen van de in artikel 239 lid 1 bedoelde algemene maatregelen van bestuur kan worden afgeweken. De bevoegdheid om een beding krachtens deze afdeling door een buitengerechtelijke verklaring te vernietigen, kan niet worden uitgesloten.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.