• Boek 6 Artikel 8 (6:8 BW)

  Rechtsbetrekking schuldenaren

  Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  De redelijkheid en billijkheid beheerst ook de rechtsbetrekking tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.