• Boek 6 Artikel 109 (6:109 BW)

  Matiging door rechter

  1. Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen.
  2. De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of verplicht was te dekken.
  3. Ieder beding in strijd met lid 1 is nietig.

  Toelichting

  Op grond van dit artikel kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen. Dit doet hij als toekenning van volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Hierbij dient rekenening te worden gehouden met de gegeven omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun draagkracht. De rechter dient terughoudend te zijn bij toepassing van dit artikel.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam, 17 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4654
  Geen matiging volledige schadevergoeding onregelmatig ontslag, ook al behoefde werknemer geen werkzaamheden te verrichten.