• Boek 6 Artikel 254 (6:254 BW)

  Derde als partij

  1. Nadat de derde het beding heeft aanvaard, geldt hij als partij bij de overeenkomst.
  2. Hij kan, indien dit met de strekking van het beding in overeenstemming is, daaraan ook rechten ontlenen over de periode vóór de aanvaarding.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.