• Boek 6 Artikel 193c (6:193c BW)

  Misleidende handelspraktijk

  1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van:
   1. het bestaan of de aard van het product;
   2. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;
   3. de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces, een verklaring of een symbool in verband met directe of indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het product;
   4. de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel;
   5. de noodzaak van een dienst, onderdeel, vervanging of reparatie;
   6. de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de handelaar of zijn tussenpersoon, zoals zijn identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of eigendomsrechten of zijn prijzen, bekroningen en onderscheidingen;
   7. de rechten van de consument waaronder het recht van herstel of vervanging van de afgeleverde zaak of het recht om de prijs te verminderen, of de risico’s die de consument eventueel loopt,
  2. Een handelspraktijk is eveneens misleidend indien:
   1. door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van producten, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;
   2. de handelaar een verplichting die is opgenomen in een gedragscode niet nakomt, voor zover:
    1. de verplichting concreet en kenbaar is, en
    2. de handelaar aangeeft dat hij aan die gedragscode gebonden is,

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMST:2017:3578
  Door imitatievelgen met Mercedesstickers aan te bieden, heeft online veilingsite BVA Auctions een koper misleid. Er is daarmee sprake van een misleidende handelspraktijk en BVA Auctions moet de koper de betaalde koopprijs terugbetalen.