• Boek 6 Artikel 221 (6:221 BW)

    Vervallen aanbod

    1. Een mondeling aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard, een schriftelijk aanbod, wanneer het niet binnen een redelijke tijd wordt aanvaard.
    2. Een aanbod vervalt, doordat het wordt verworpen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.