• Boek 6 Artikel 45 (6:45 BW)

  Andere prestatie

  Slechts met toestemming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich van zijn verbintenis bevrijden door een andere prestatie dan de verschuldigde, al mocht zij van gelijke of zelfs hogere waarde zijn.

  Toelichting


  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.