• Boek 6 Artikel 171 (6:171 BW)

  Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte

  Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

  Toelichting

  Art. 6:171 BW regelt de aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten die wel werkzaamheden in opdracht verrichten. Daarvoor geldt een meer beperkte aansprakelijkheid. Voor aansprakelijkheid in dit soort gevallen is vereist dat:

  1. de schadeveroorzakende gedraging is verricht ter uitvoering van het bedrijf van de opdrachtgever;
  2. de schade moet zijn vooroorzaak door een handeling waarvoor de niet-ondergeschikte aansprakelijk is; en,
  3. de schade moet zijn veroorzaakt bij de werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

  Indien niet wordt voldaan aan de eisen is een werkgever niet aansprakelijk voor schade veroorzaak door een niet-ondergeschikte.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9596 (Koeman c.s./Sijm Agro)
  In dit arrest heeft de Hoge Raad de grenzen van art. 6:171 BW verduidelijkt.

  Gerechtshof Leeuwarden, 1 december 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BK5326
  Een vader die het aanbod deed te helpen een auto weg te slepen, is geen niet-ondergeschikte en valt daarom niet onder de werking van artikel 6:171 BW.