• Boek 6 Artikel 135 (6:135 BW)

  Geen verrekeningsbevoegdheid

  Een schuldenaar is niet bevoegd tot verrekening:
   1. voor zover beslag op de vordering van de wederpartij niet geldig zou zijn;
   2. indien zijn verplichting strekt tot vergoeding van schade die hij opzettelijk heeft toegebracht.

  Toelichting

  Verrekening wordt uitgesloten in twee gevallen. In het eerste geval als een beslag op vorderingen ook niet geldig zou zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij beslag op vordering tot levensonderhoud en loonvorderingen.

  Daarnaast is verrekening niet mogelijk bij schade die opzettelijk is toegebracht. Het maakt niet uit of deze schade voortvloeit uit onrechtmatige daad, wanprestatie of ongerechtvaardigde verrijking. In alle gevallen is de opzettelijk veroorzaakte schade niet verrekenbaar.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 3 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3559
  Vordering en tegenvordering moet uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien