• Boek 6 Artikel 136 (6:136 BW)

  Verrekeningsverweer

  De rechter kan een vordering ondanks een beroep van de verweerder op verrekening toewijzen, indien de gegrondheid van dit verweer niet op eenvoudige wijze is vast te stellen en de vordering overigens voor toewijzing vatbaar is.

  Toelichting

  Dit artikel geeft de mogelijkheid aan een rechter om een verrekeningsverweer te passeren als de tegenvordering niet eenvoudig is vast te stellen. Dit wordt het liquiditeitsvereiste genoemd. Daarvan kan sprake zijn als de omvang of hoogte van de tegenvordering nog niet bekend is (bijv. omdat de omvang van de schade nog vastgesteld moet worden in een schadestaatprocedure). Dit kan ook het geval zijn als de tegenvordering door de schuldenaar wordt betwist en daarvoor uitgebreide bewijslevering noodzakelijk is (bijv. door een deskundigebericht of het horen van getuigen). Ook in dat geval kan de rechter aan een verrekeningsverweer voorbij gaan.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2205
  Vorderingen die in een eerdere procedure tussen dezelfde partijen aan de orde zijn geweest bij wijze van beroep op verrekening. Dat beroep is niet gehonoreerd op grond van artikel 6:136 BW.