• Boek 6 Artikel 23 (6:23 BW)

  Eigen belang

  1. Wanneer de partij die bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, geldt de voorwaarde als vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.
  2. Wanneer de partij die bij de vervulling belang had, deze heeft teweeggebracht, geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

  Toelichting

  Artikel 6:23 BW betreft een invulling van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Als een partij belang heeft bij het wel of niet vervullen van een (opschortende of ontbindende) voorwaarde dan blijft een beroep daarop (onder omstandigheden) zonder effect.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1737
  Gemeente had zelf belang bij het vervullen van de voorwaarde, daarom is geen sprake van vervulling.