• Boek 6 Artikel 222 (6:222 BW)

    Geen verval van aanbod

    1. Een aanbod vervalt niet door de dood of het verlies van handelingsbekwaamheid van een der partijen, noch doordat een der partijen de bevoegdheid tot het sluiten van de overeenkomst verliest als gevolg van een bewind.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.