• Boek 6 Artikel 73 (6:73 BW)

  Aanbod derde

  Weigert de schuldeiser een aanbod van een derde, dan zijn de artikelen 60, 62, 63 en 66-70 ten behoeve van de derde van overeenkomstige toepassing, mits het aanbod aan de verbintenis beantwoordt en de derde bij de voldoening een gerechtvaardigd belang heeft.

  Toelichting

  Dit artikel ziet op gevallen waarin een derde een redelijk aan te nemen aanbod doet omdat hij een rechtstreeks belang heeft bij de nakoming van de verbintenis. Als de schuldeiser dat aanbod door een derde weigert zijn de gevolgen van schuldeisersverzuim ook op deze derde van toepassing. Het artikel verwijst daarbij expliciet naar de gevolgen volgend uit de artikelen: 6:60, 6:62, 6:63 en 6:66 t/m 6:70 BW. Belangrijk is daarbij dat niet verplicht is dat van schuldeisersverzuim sprake is tussen de schuldeiser en de eigenlijke schuldenaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.