• Boek 6 Artikel 193h (6:193h BW)

  Agressieve handelspraktijk

  1. Een handelspraktijk is in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, agressief indien door intimidatie, dwang, waaronder het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk wordt beperkt of kan worden beperkt
  2. Bij de bepaling of een handelspraktijk agressief is, wordt rekening gehouden met:
   1. het tijdstip, de plaats, de aard en de vasthoudendheid die bij de handelspraktijk wordt gedemonstreerd;
   2. het gebruik van dreigende gedragingen of dreigende of grove taal;
   3. het uitbuiten door de handelaar van bepaalde tegenslagen of omstandigheden die zo ernstig zijn dat zij het beoordelingsvermogen van de consument kunnen beperken, hetgeen de handelaar bekend is, met het oogmerk het besluit van de consument met betrekking tot het product te beïnvloeden;
   4. bezwarende of disproportionele niet-contractuele belemmeringen die door de handelaar zijn opgelegd ten aanzien van een consument die zijn rechten uit de overeenkomst wenst uit te oefenen waaronder het recht om de overeenkomst te beëindigen of een ander product te kiezen;
   5. het dreigen met maatregelen die wettelijk niet kunnen worden genomen.

  Toelichting

  Artikel 6:193h BW gaat over de agressieve handelspraktijk. Van een agressieve handelspraktikk is sprake als een consument op ongepaste wijze wordt beïnvloedt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als gebruik wordt gemaakt van: intimidatie, dwang of geweld, maar ook: het hardnekkig en ongewenst blijven aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.