• Boek 6 Artikel 131 (6:131 BW)

  Verjaring bevoegdheid tot verrekening

  1. De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering.
  2. Uitstel van betaling of van executie, bij wijze van gunst door de schuldeiser verleend, staat aan verrekening door de schuldeiser niet in de weg.

  Toelichting

  Als een vordering verjaart, dan resteert een zogenaamde natuurlijke verbintenis. Dat is een verbintenis die niet bij een rechter afgedwongen kan worden. Deze verjaring staat echter niet in de weg aan verrekening. Een verrekeningsbevoegdheid die eenmaal is ontstaan, blijft bestaan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.