• Boek 6 Artikel 7 (6:7 BW)

  Gevolgen hoofdelijke verbondenheid

  1. Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
  2. Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld wordt gedelgd door inbetalinggeving of verrekening, alsmede wanneer de rechter op vordering van een der schuldenaren artikel 60 toepast, tenzij hij daarbij anders bepaalt.

  Toelichting

  Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn voor een prestatie, dan betekent dit dat de schuldeiser jegens ieder van hen recht op nakoming van het geheel heeft. Als één van de schuldenaren nakomt, de schuld teniet doet gaan door inbetalinggeving of verrekening, of wanneer de rechter artikel 6:60 BW toepast, dan worden daarmee de andere schuldenaren bevrijd van hun verplichtingen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.