• Boek 6 Artikel 271 (6:271 BW)

    Gevolgen ontbinding

    1. Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.