• Boek 6 Artikel 264 (6:264 BW)

    Niet van toepassing

    1. In geval van opschorting op grond van de artikelen 262 en 263 zijn de artikelen 54 onder b en c en 55 niet van toepassing.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.