• Boek 6 Artikel 224 (6:224 BW)

    Niet tijdig bereiken aanvaarding

    1. Indien een aanvaarding de aanbieder niet of niet tijdig bereikt door een omstandigheid op grond waarvan zij krachtens artikel 37 lid 3, tweede zin, van Boek 3 niettemin haar werking heeft, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop zonder de storende omstandigheid de verklaring zou zijn ontvangen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.