• Boek 6 Artikel 38 (6:38 BW)

  Terstond nakomen

  Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.

  Toelichting

  Dit artikel beantwoordt de vraag wanneer een vordering opeisbaar is. Is daarvoor geen termijn overeengekomen? Dan is de vordering ’terstond’ (dat wil zeggen: onmiddellijk) opeisbaar.  In de praktijk heeft deze bepaling vooral betekenis voor een overeenkomst van geldlening waarvoor geen termijn is bepaald voor terugbetaling. In dat geval kan de geldlening direct worden opgeëist.

  Overigens moet onmiddellijk niet al te letterlijk worden genoemd. Op grond van de redelijkheid en billijkheid zal de schuldenaar een redelijke termijn moeten krijgen om na te komen.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARNL:2020:2711
  Nu partijen geen tijd voor de nakoming hebben bepaald, heeft op grond van artikel 6:38 BW te gelden dat de verbintenis terstond kan worden nagekomen en dat daarvan terstond nakoming kan worden gevorderd – met inachtneming van de vereisten van redelijkheid en billijkheid.

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:22018
  Opeisbaarheid geldlening, terstond opeisbaar?