• Boek 6 Artikel 270 (6:270 BW)

  Gedeeltelijke ontbinding

  Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid.

  Toelichting

  Naast algehele ontbinding kent de wet ook de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding. Dit betekent dat slechts een deel van de overeenkomst wordt ontbonden. De rest van de overeenkomst blijft gewoon in stand. Zo hoeft niet een hele overeenkomst teniet te gaan en kan het deel waar partijen het wel over eens zijn in stand blijven.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.