• Boek 6 Artikel 68 (6:68 BW)

  Geen rente

  Gedurende de bewaring loopt over een in bewaring gestelde geldsom geen rente ten laste van de schuldenaar.

  Toelichting

  Voor geldschulden is van belang dat gedurende de bewaring van een geldsom geen rente loopt. Het gaat hierbij om door schuldeiser bedongen contractuele rente. De wettelijke rente loopt niet tijdens schuldeisersverzuim, omdat geen sprake is van schuldenaarsverzuim.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.