• Boek 6 Artikel 245 (6:245 BW)

    Arbeidovereenkomsten en cao's

    1. Deze afdeling is noch van toepassing op arbeidsovereenkomsten, noch op collectieve arbeidsovereenkomsten.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.