• Boek 6 Artikel 62 (6:62 BW)

  Geen executiemaatregelen

  Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.

  Toelichting

  De schuldeiser die in schuldeisersverzuim verkeert heeft geen recht op nakoming. Hij is daarom niet bevoegd een vordering tot nakoming in te stellen. Op grond van dit artikel kan hij ook geen maatregelen tot executie nemen. Hij kan bijvoorbeeld gedurende zijn verzuim geen betaling vorderen of executoriaal beslag leggen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 6 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7499
  Omdat de schuldeiser in verzuim verkeert is hij niet bevoegd tot het nemen van executiemaatregelen.