• Boek 6 Artikel 89 (6:89 BW)

  Klachtplicht

  De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

  Toelichting

  Op grond van dit artikel dient de schuldeiser binnen redelijke termijn nadat hij een gebrek heeft ontdekt (of had moeten ontdekken) bij de schuldenaar te protesteren. Het is voor de schuldenaar van belang dat hem na zijn prestatie duidelijk is of hij nog met eventuele aanspraken rekening moet houden. Ook wordt zijn bewijspositie verslechterd indien veel tijd verstrijkt na prestatie en vóór protesteren door schuldeiser.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9615
  De termijn wordt ook wel bekwame tijd genoemd en hangt af van de omstandigheden in het specifieke geval.

  Hoge Raad, 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600
  De lengte van de onderzoeks- en daarmee klachttermijn hangt af van alle betrokken belangen en relevante omstandigheden van het geval.

  Hoge Raad, 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7195
  Als de klachttermijn van artikel 6:89 BW wordt toegepast in een relatie tussen een bank en een particulier geldt een bijzondere zorgplicht op de bank.