• Boek 6 Artikel 198 (6:198 BW)

  Zaakwaarneming

  Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

  Toelichting

  Zaakwaarneming is het behartigen van de belangen van een ander, omdat daarvoor een goede reden is. Zaakwaarneming is een zogenaamde verbintenis uit een andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.  Het kan gaan om een feitelijke handeling (bijv. uitvoeren van een noodreparatie) of om een rechtshandeling (bijv. het sluiten van een contract).

  Een voorbeeld van zaakwaarneming

  Tijdens de vakantie van de buren valt er een grote tak tegen de achtergevel van de buren. Daardoor beschadigen de ruiten van de buren met als gevolg dat het inregent en dat er eenvoudig ingebroken kan worden. De buren zijn op dat moment niet bereikbaar, waardoor je besluit om een nieuwe ruit te laten plaatsen bij de buren. Dit wordt zaakwaarneming genoemd. Als gevolg van de zaakwaarneming zijn de buren verplicht om om de kosten te vergoeden voor de nieuwe ruit ondank het feit dat daaraan geen afspraak (lees: overeenkomst of volmacht) met de buren ten grondslag ligt.

  Het gaat er dus om dat je de belangen behartigt van iemand anders met een redelijke doel. Bemoeizucht wordt dus niet aangemerkt als zaakwaarneming.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1741
  Op grond van zaakwaarneming  bevoegd tot het laten slopen van het schip, nadat gevorderd was het schip te verwijderen.

  Rechtbank Haarlem, 27 februari 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC5587
  Gedeeltelijke toewijzing van een vordering op basis van zaakwaarneming is mogelijk.