• Boek 6 Artikel 230q (6:230q BW)

    Herroepen aanbod consument

    1. In afwijking van artikel 219 kan een aanbod van de consument tot het aangaan van een overeenkomst aan de handelaar op de in artikel 230o bepaalde wijze worden herroepen.
    2. Door een ontbinding overeenkomstig artikel 230o worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.