• Boek 6 Artikel 193 (6:193 BW)

    Aanvullende werking

    1. Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.