• Boek 6 Artikel 65 (6:65 BW)

  Soortzaken

  Wanneer bij een verbintenis tot aflevering van soortzaken de schuldenaar bepaalde, aan de verbintenis beantwoordende zaken voor de aflevering heeft aangewezen en de schuldeiser daarvan heeft verwittigd, dan is hij in geval van verzuim van de schuldeiser nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht. Hij blijft echter bevoegd tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden.

  Toelichting

  In artikel 6:65 BW gaat het over gevallen waarbij gaat om het leveren van soortzaken. Onder soortzaken vallen generieke, niet unieke zaken, zoals zand, water en graan.

  Als de schuldenaar bepaalde soortzaken heeft aangewezen die hij zal leveren en hij de schuldeiser hierover heeft geïnformeerd, is hij slechts verplicht deze soortzaken te leveren. De schuldenaar blijft bevoegd andere zaken te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden. Hij is daarom niet verplicht de aangewezen zaken te bewaren.

  Voor toepassing van dit artikel gelden drie vereisten:

  1. er moet sprake zijn van schuldeisersverzuim;
  2. aanwijzing van soortzaken;
  3. informeren van de schuldeiser.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.