• Boek 6 Artikel 193b (6:193b BW)

  Oneerlijke handelspraktijk

  1. Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is.
  2. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt:
   1. in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en
   2. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt,
  3. Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar:
   1. een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g, of
   2. een agressieve handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193h en 193i.
  4. De gangbare en rechtmatige reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen, maken een reclame op zich niet oneerlijk.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1191
  Bank maakt zich niet schuldig aan oneerlijke handelspraktijk door onvolledige informatie over rentetarieven te geven.