• Boek 6 Artikel 180 (6:180 BW)

  Aansprakelijkheid medebezitters

  1. In de gevallen van de artikelen 173, 174 en 179 zijn medebezitters hoofdelijk aansprakelijk.
  2. In geval van overdracht van een zaak onder opschortende voorwaarde van voldoening van een tegenprestatie rust de aansprakelijkheid die de artikelen 173,174 en 179 op de bezitter leggen, vanaf het tijdstip van deze overdracht op de verkrijger.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095 (Hangmat)
  In geval van schade geleden door een medebezitter, geldt – zo oordeelt de Hoge Raad – dat medebezitters ook dan hoofdelijk tot vergoeding van de schade zijn verbonden.