• Boek 6 Artikel 60 (6:60 BW)

  Bevrijding

  Is de schuldeiser in verzuim, dan kan de rechter op vordering van de schuldenaar bepalen dat deze van zijn verbintenis bevrijd zal zijn, al dan niet onder door de rechter te stellen voorwaarden.

  Toelichting

  Tijdens het schuldeisersverzuim kan de schuldenaar de rechter verzoeken de verbintenis voor zijn deel te beëindigen. De omstandigheden van het geval maken uit of de rechter zal beslissen tot het beëindigen van de verbintenis. Het enkele feit dat sprake is van schuldeisersverzuim bevrijdt de schuldenaar niet. Als de rechter besluit tot bevrijding gaat alleen de verplichting van de schuldenaar teniet, de verplichting van de schuldeiser blijft bestaan. De rechter kan hierbij voorwaarden stellen. Hierbij kan worden gedacht aan mededeling aan de wederpartij of dat de schuldenaar zijn prestatie gedurende een zekere periode aan de schuldeiser moet aanbieden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.