• Boek 6 Artikel 274 (6:274 BW)

    Ontvanger te kwader trouw

    1. Heeft een partij in weerwil van een dreigende ontbinding te kwader trouw een prestatie ontvangen, dan wordt zij na de ontbinding geacht vanaf de ontvangst van de prestatie in verzuim geweest te zijn.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.