• Boek 6 Artikel 243 (6:243 BW)

    Verbod tot gebruik

    1. Een beding in algemene voorwaarden dat door degene jegens wie een verbod tot gebruik ervan is uitgesproken, in strijd met het verbod in een overeenkomst wordt opgenomen, is vernietigbaar. Artikel 235 is van overeenkomstige toepassing.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.