• Boek 6 Artikel 100 (6:100 BW)

  Voordeel verrekening

  Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.

  Toelichting

  Bij toepassing van dit artikel moet in de eerste plaats te worden onderzocht of het gestelde voordeel in voldoende causaal verband staat met de schadebrengende gebeurtenis. Als uitgangspunt moet worden genomen dat van voordeelstoerekening slechts sprake kan zijn als een voordeel werkelijk is genoten, of naar redelijke verwachtingen daadwerkelijk genoten zal worden. Daarnaast moet het redelijk zijn dat die voordelen in rekening worden gebracht.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 18 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8732
  Geen (voldoende) causaal verband tussen de schade toebrengende gebeurtenis en een (mogelijk) voordeel aan de zijde van eiser.

  HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1027
  Ook van derden ontvangen voordelen komen voor toerekening in aanmerking. Voor de kwalificatie als ‘voordeel’ is niet van belang van wie het voordeel is verkregen.