• Boek 6 Artikel 148 (6:148 BW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 146 en 147 zijn van overeenkomstige toepassing in geval van vestiging van een beperkt recht op een vordering aan toonder of aan order.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.