• Boek 6 Artikel 205 (6:205 BW)

  Zonder ingebrekestelling in verzuim

  Heeft de ontvanger het goed te kwader trouw aangenomen, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.

  Toelichting

  Wanneer iemand te kwader trouw is bij het ontvangen van een onverschuldigde betaling is hij zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Het betreft een subjectief criterium. De ontvanger dient te weten of te vermoeden dat de betaling aan hem verricht niet voor hem bedoeld was. Een objectief criterium, door te veronderstellen dat de ontvanger ‘behoort te weten’ dat de betaling niet voor hem bedoeld was, strekt te ver.

  De kwade trouw dient te bestaan ten tijde van ontvangst. In het geval op een later moment kwade trouw ontstaat is wel een ingebrekestelling vereist om verzuim te laten ontstaan.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Midden Nederland, 10 augustus 2016, ECLI:RBMNE:2016:4782
  Het ontvangen van een algemene e-mail dat er een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden maakt echter nog niet dat gedaagde ten aanzien van de onverschuldigde betaling te kwader trouw heeft gehandeld. Immers, uit artikel 6:205 BW volgt dat de ontvanger te kwader trouw is als hij een prestatie (geldbedrag) ontvangt terwijl hij weet of vermoedt dat zij hem niet verschuldigd is, niet als de ontvanger eerst later bemerkt dat de prestatie zonder rechtsgrond geschiedde, want dan is artikel 6:205 BW niet van toepassing