• Boek 6 Artikel 5 (6:5 BW)

  Omzetten natuurlijke verbintenis

  1. Een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare door een overeenkomst van de schuldenaar met de schuldeiser.
  2. Een door de schuldenaar tot de schuldeiser gericht aanbod tot een zodanige overeenkomst om niet, geldt als aanvaard, wanneer het aanbod ter kennis van de schuldeiser is gekomen en deze het niet onverwijld heeft afgewezen.
  3. Op de overeenkomst zijn de bepalingen betreffende schenkingen en giften niet van toepassing.

  Toelichting

  Een natuurlijke verbintenis kan worden omgezet in een wél afdwingbare verbintenis door middel van een overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Een zodanige overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de omzetting zonder tegenprestatie geschiedt, dan geldt het aanbod van de schuldenaar als aanvaard waarneer de schuldeiser niet zonder vertraging reageert op het voorstel. Tot slot wordt nog bepaald dat de omzetting van een natuurlijke verbintenis niet kwalificeert als schenking of gift zodat de regels daaromtrent niet gelden voor een natuurlijke verbintenis.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 6 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC183
  Een aanbod tot omzetting kan besloten liggen in de aanwijzing van een schuldenaar als begunstigde in een levensverzekeringspolis.

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 5 februari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BC4958
  Toets door de rechter of een natuurlijke verbintenis daadwerkelijk is omgezet.