• Boek 6 Artikel 191 (6:191 BW)

  Verjaring en verval

  1. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de benadeelde tegen de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden.
  2. Het recht op schadevergoeding van de benadeelde jegens de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, vervalt door verloop van tien jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de producent de zaak die de schade heeft veroorzaakt, in het verkeer heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van een derde die mede voor de schade aansprakelijk is, terzake van regres jegens de producent.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Noord-Nederland, 13 mei 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2308
  Als een vordering is ingesteld op grond van artikel 6:185 BW, verjaart deze op basis van artikel 6:191 lid 1 BW.