• Boek 6 Artikel 47 (6:47 BW)

  Kosten betaling

  1. De kosten van betaling komen ten laste van degene die de verbintenis nakomt.
  2. De kosten van een kwitantie komen ten laste van degene ten behoeve van wie het stuk wordt afgegeven.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.