• Boek 6 Artikel 39 (6:39 BW)

  Termijn nakomen

  1. Is wel een tijd voor de nakoming bepaald, dan wordt vermoed dat dit slechts belet dat eerdere nakoming wordt gevorderd.
  2. Betaling vóór de vervaldag geldt niet als onverschuldigd.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam, 21 mei 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1561
  Verkoper stelt zich garant voor wegnemen van bodemverontreiniging voor een eindtermijn. Voor de ze bepalinging is met name van belang dat: voor het einde van deze termijn kan het wegnemen niet worden gevorderd.