• Boek 6 Artikel 4 (6:4 BW)

  Rechtsgevolgen natuurlijke verbintenissen

  Op natuurlijke verbintenissen zijn de wettelijke bepalingen betreffende verbintenissen van overeenkomstige toepassing, tenzij de wet of haar strekking meebrengt dat een bepaling geen toepassing mag vinden op een niet-afdwingbare verbintenis.

  Toelichting

  De algemene regels over verbintenissen zijn van overeenkomstige toepassing verklaard op de natuurlijke verbintenis, met uitzondering van die situaties waarin de wet of de strekking van de natuurlijke verbintenis anderszins meebrengt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.