• Boek 6 Artikel 57 (6:57 BW)

  Retentierecht

  Indien een bevoegdheid tot opschorting voldoet aan de omschrijving van het retentierecht in artikel 290 van Boek 3, zijn de bepalingen van de onderhavige afdeling van toepassing, voor zover daarvan in afdeling 4 van titel 10 van Boek 3 niet is afgeweken.

  Toelichting

  Artikel 6:57 BW ziet op gevallen waarin de opschortingsbevoegdheid van de schuldenaar voldoet aan de omschrijving van het retentierecht in artikel 3:290 BW. Het retentierecht geeft de schuldeiser het recht een goed dat hij onder zich houdt niet aan de schuldenaar af te geven zolang zijn prestatie niet is betaald. Artikel 6:57 BW bepaalt dat in deze gevallen de artikelen 6:52 t/m 6:57 BW van toepassing zijn, tenzij daarvan in de artikelen 3:276 t/m 3:282 BW wordt afgeweken.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.