• Artikel 99 Rechtsvordering (99 Rv)

    Relatieve competentie

    1. Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de gedaagde.
    2. Bij gebreke van een bekende woonplaats van de gedaagde in Nederland is bevoegd de rechter van zijn werkelijk verblijf.