• Artikel 218 Rechtsvordering (218 Rv)

    Incidentele conclusie

    1. Deze vordering wordt ingesteld bij incidentele conclusie vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding wordt genomen.