• Artikel 379 Rechtsvordering (379 Rv)

    Uitvoering vonnis schorsen

    1. De regter die over een verzet van derden oordeelt, kan, indien daartoe gronden bestaan, de uitvoering van het aangevallen vonnis schorsen, tot dat het verzet zal zijn uitgewezen.